zelf Doen

Families kunnen zelf hun Familiegroepsplan maken.  Het idee en de visie achter het Familiegroepsplan zijn eeuwenoud. Samen zorgen voor elkaar zit in ons mens zijn. In de meeste situaties kunt u prima zelf vorm geven aan het Familiegroepsplan. Er is geen voorschrift of kant en klaar sjabloon dat gebruikt moet worden.

Enkele tips en vragen als u zelf uw Familiegroepsplan wilt maken:

voorbereidingen

1. Neem de tijd voor de voorbereiding.

2. Start met een algemene hoofdvraag die de kern van al uw zorgen weergeeft en toekomstgericht is: b.v. Hoe zorgen we ervoor dat het thuis weer fijn wordt, of hoe zorgen we dat onze zoon/dochter zich goed ontwikkeld?

3. Wat zijn op dit moment belangrijke mensen voor jullie? En zouden die mee willen denken over de zorgen?

4. Wat is voor alle leden van het gezin (of de familie) belangrijk om te regelen in het Familiegroepsplan?

Misschien helpt bijgaand plaatje met stopping-stones om bovenstaande te onderzoeken:

 

fgp-stappenplan

 

5. Zoek uit welke instelling een bijdrage zou kunnen leveren,  of betrek hulpverleners bij jullie initiatief.

5. Organiseer een goede plek. Soms is het beter om ergens af te spreken waar koffie/thee en andere zaken (eten) door anderen geregeld worden.

6. Is er een goede voorzitter voor het overleg? Wie kan er een plan uitwerken? Plan de bijeenkomst en nodig iedereen uit. Eventueel ook professionals die kunnen vertellen over de mogelijk hulp of ondersteuningsmogelijkheden.

bijeenkomst (agenda)

1. Opening en introductie: dankwoord voor ieders aanwezigheid en het actief meedenken

De Hoofdvraag

2. Informatieronde: laat iedereen om de beurt aan het woord. wat zijn volgens jouw de zorgen, zorgpunten

3. Wat gaat er goed (iedereen om de beurt aan het woord)

4. Wat wensen we voor veranderingen (voor nu, voor over een paar maanden)

Daarna kan de planvorming beginnen. Wie heeft er een goed idee. Wat zouden we  kunnen veranderen? Wat is daarvoor nodig. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

5. Wat doen we als het niet goed gaat? Wanneer komen we weer bij elkaar?

Schrijf een en ander op. De namen van alle deelnemers. Wellicht een aparte lijst met afspraken die regelmatig bijgesteld kan worden. Is het handig om via de digitale media iets af te spreken? Een facebookpagina, whatsapp-groepje. Er is vanalles op de markt van digitale hulpmiddelen.