Ontwikkelingen

Richtlijnen Jeugdhulp; samen beslissen over passende hulp

Diverse beroepsverenigingen van jeugdprofessionals hebben het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkeld. In deze richtlijen zijn heel veel onderwerpen opgenomen en beschreven. De richtlijnen zijn een basis voor jeugdprofessionals om hun werk uit te voeren.
Ook het familiegroepsplan wordt beschreven in een van de richtlijen: Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Ook in het geval van jeugdbeschermingsmaatregelen is het van belang volgens de richtlijn om ouders te informeren over hun keuzemogelijkheden, hun mogelijkheden voor participatie en hun rechten en plichten hierin.

De richtlijnen hebben het over de mogelijkheden bij  Signs of Safety en het voordeel van deze aanpak boven een familienetwerkberaad of Eigen Kracht-conferentie omdat de jeugdprofessional nauwer betrokken blijft en waar nodig het plan kan bijstellen.  Tevens wordt gewaarschuwd, op basis van enkele buitenlandse onderzoeken, tot voorzichtigheid om de Eigen Kracht-conferentie toe te passen in gezinnen waar kindermishandeling speelt.
(red. het lijkt alsof hier de auteurs een vooringenomen standpunt hebben. Uit alle Nederlandse onderzoeken komen deze conclusies niet naar voren, wel is helder dat meer uithuisplaatingen binnen de families gerealiseerd worden en minder kostbare professionele hulp noodzakelijk is bij inzet van een Eigen Kracht-conferentie).  Nalezen wat de richtlijnen precies vermelden over de laatste alinea via deze link.

 

Inspiratie voor de Praktijk
De ervaringen van WSG met het werken in de geest van het familiegroepsplan.
Een lijvig rapport (hierboven is de link) waarbij een regio van de William Schrikkergroep een pilot heeft uitgevoerd. De WSG heeft hiervan een inspiratiegids gemaakt met tal van voorbeelden rondom de inzet van het familiegroepsplan in hun werk.
De periode van het project was van december 2017 tot september 2019. Eigen Plan heeft ondersteuning geboden bij de pilot.
Wat levert het op (slot hoofdstuk): Gezinnen krijgen meer regie; blijven zelf meer verantwoordelijk, krijgen hopelijk meer hoop en vertrouwen. Gezinnen kunnen eigen keuzes maken.
De professionals hebben veel geleerd van de pilot: een andere kijk op families. Er worden veel voorbeelden gegeven hoe oplossingen gevonden zijn voor kinderen. Maar ook hoe moeizaam deze manier van werken kan zijn. Dat het niet alleen gaat om de bijeenkomst, maar vooral  in het proces. Slotzin: “We hebben gemerkt dat werken in de geest van het familiegroepsplan in de jeugdbescherming een langzaam en voorzicht proces is. Maar wie eenmaal dit pad op gaat, gaat vanzelf door.”