voor Organisaties

Het Familiegroepsplan (FGP) is een instrument in de nieuwe Jeugdwet dat mede de basis vormt voor de gewenste transformatie.

De regie van de één Plan – één Gezin aanpak komt, door het FGP direct bij de familie (of jongere). Afstemming over hulpverleningsplannen vindt daar haar basis. Het recht van families en de plicht van alle betrokken instellingen en hulpverleners is vastgelegd in de nieuwe  jeugdwet. In diverse artikelen op deze site wordt het Familiegroepsplan beschreven. Hieronder de wets-definitie van het FGP.

Artikel 1.1.
Familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van dejeugdige behoren

Een belangrijke aanbeveling die de Kinderombudsman gedaan heeft is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals.
In het 2e rapport vraagt de Kinderombudsman aan aanbieders (pag. 43) o.a. “ De eigen werkwijze met betrekking tot afzonderlijke dossiervoering kritisch onder de loep te nemen en actief aan de slag te gaan met het transformatiedoel ‘één gezin, één plan’.

IMG_1797-1024x768

 

Training en ondersteuning

Wij geven op aanvraag trainingen en ondersteuning aan hulpverleners, gemeenten en organisaties die willen werken met familiegroepsplannen.

Leidend in onze ondersteuning is de wens van medewerkers en hun organisaties.

  • Hoe een familie te ondersteunen in het voorbereiden en opstellen van een FGP.
    (middels een Familieberaad, Netwerkconferentie of EigenKracht-beraad)
  • Op welke manier de familie te ondersteunen om hun kring te betrekken bij de zorgen.
  • Hoe zoveel mogelijk eigen kracht te genereren bij de familiegroep
  • Vragen die werken (en vragen die minder goed werken)
  • Plannen schrijven en actueel houden
  • Werkmethodieken om een FGP-bijeenkomst te leiden

Tevens is er bij de trainingen aandacht voor de eigen kracht van de teams.  Hoe een plan te maken dat past binnen de organisatie? Tools en tips om zelfsturende teams meer regie te laten nemen bij de  inhoudelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt maximaal beroep en appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Desgewenst leggen we verbinding met ervaren beleidsondersteuners om gemeenten en organisaties te ondersteunen bij hun veranderingstrajecten.

 

CVKYDjUWcAAbTJAIMG_1802-1024x768

 

 

 

 

 

 

 

introductietraining bij SGL Activiteitencentrum te Nuth