voor Families

Soms lukt het families niet meer om op Eigen Kracht, helemaal zelfstandig een Familiegroepsplan te maken.
Dat  omdat de zorgen bijvoorbeeld zo groot zijn dat het extra werk er net niet bij kan.
In zo’n geval kunnen families ondersteuning aan ons vragen. Wij zijn onafhankelijk. Wij maken geen onderdeel uit van wijkteams of andere hulpverleningsstructuren.

Alles wat wij horen of zien blijft strikt vertrouwelijk. Wij werken in opdracht van de familie of hoofdpersoon.

Tijdens een eerste gesprek kunnen wij een en ander vertellen over onze werkwijze en aanpak.

Met een Familiegroepsplan kunt u zelf de Touwtjes in Handen houden.

Waarom een Familiegroepsplan ? Wat zijn de voordelen van het maken van een Familiegroepsplan:

  • De gemeente moet de jeugdhulp mede vorm geven op basis van uw Familiegroepsplan.
  • De hulpverleners moeten hun zorg -en werkplannen mede baseren en vormgeven op basis van uw Familiegroepsplan
  • Alle instanties worden gecontroleerd door de Inspectie Jeugdzorg inzake het werken met het Familiegroepsplan.

Wij zijn geen belangenorganisatie. Wij werken vanuit een onafhankelijke rol. Vanuit onze expertise en ervaring streven we naar het verbeteren van de samenwerking tussen families onderling, met en tussen organisaties en instanties. Maar altijd vanuit de opdrachtgever.
Wellicht dat in uw gemeente mogelijkheden zijn voor een vergoeding van de kosten van uw Familiegoepsplan. Wij merken dat de vraag voor de meeste gemeenten nieuw is.

 

Image001