Waarom er zoveel plannen nodig zijn

Familiegroepsplan: een nieuw en (nog) onbekend recht voor families die steun zoeken
Families wonen in huizen.
Hoeveel huizen zouden er in Nederland staan.
Antwoord: grofweg gaat het om 7,5 miljoen woningen en appartementen. Twee derde daarvan bestaat uit eengezinswoningen.
En zouden we twee woningen kunnen vinden die precies hetzelfde ingericht zijn?
Waarschijnlijk niet.
En toch: alle huizen hebben de belangrijkste functies. Er is een plek voor het bereiden en eten van de maaltijden. Er zijn sanitaire ruimten. Er is plek om te slapen. Plek om koffie te drinken. En zo moet een familiegroepsplan eruit zien. Alle functies moeten een plek krijgen in het plan. En het plan werkt het beste als alle betrokkenen tevreden zijn over het plan en de wijze van uitvoering. En daarom moet het plan flexibel zijn.
En daarom is er geen familiegroepsplan hetzelfde, geen regel of eis identiek.
Met ingang van 1 januari 2015 moeten gemeenten ouders ondersteunen bij het maken van hun familiegroepsplan. Dat staat in de nieuwe jeugdwet. De overheid heeft een factsheet gemaakt om gemeenten een handvat te geven om dit vorm te geven. Met enkele voorbeelden van al langer bekende werkwijze of zo je wilt methodieken of modellen: Signs of Safety, Familienetwerkberaad en Eigen Kracht-conferenties zijn al langer bekend. Maar… het familiegroep is vormvrij, nog niet ontwikkeld en vrijwillig
Net als hoe je huis inricht mag je zelf je plan maken.
Met en via familiegroepsplan.nl zijn we aan de gang om families, gemeenten en organisaties te ondersteunen.
Het is de kunst om daarbij de mensen zelf zoveel mogelijk aan het werk te zetten. Ze moeten zelf hun huis inrichten en hun familiegroepsplan organiseren en uitvoeren.
Hoe regelen we die ondersteuning?
Niet via een vaste format, maar via maatwerk. Misschien is een telefoontje met tips genoeg. Of zelfs alleen de mogelijkheid voor dat telefoontje kan al voldoende steun geven om het zelf te doen. Bijvoorbeeld met behulp van handreikingen.
En soms is er meer nodig, bijvoorbeeld als er veel ruzie of conflict is. Of als de overheid dreigt met ingrijpen of dat al heeft gedaan.
Maar dat “meer” kan ook door familie of door vrijwilligers gedaan worden.
We willen gemeenten en organisaties ondersteunen om zelf hun plannen te maken om families goed te ondersteunen. En dat gebeurt op dezelfde manier. Via een eigen organisatieplan: op basis van de behoeften en dus met maatwerk.

4 aug. 2015