De Geschillenboom

De manier waarop we met conflicten en geschillen omgaan en vooral hoe we aan oplossingen werken is ingewikkeld.

Om ingewikkelde dingen te duiden en te ordenen zijn weer verschillende denkpatronen ontwikkeld. Zelf probeer ik vaak in beelden zaken te ordenen. Om te vertellen hoe Eigen Kracht-conferenties, Restorative Justice en Mediation te duiden zijn heb ik pasgeleden deze Geschillenboom getekend.

geschillenboom
De wortels vormen de basis, het ontstaan van oplossingsgerichte werkwijzen. In het midden daarvan is een grote sterke stam ontstaan. Met het vormen van steden, staten en overheden is er in onze samenleving, heel lang geleden al, de basis gelegd voor ons huidige rechtssysteem. Burgers worden hiermee beschermd en conflicten worden in de Rechtsstaat beslecht via formele procedures.
Tegelijkertijd is er een stam verder gegroeid die in eigen kring oplossingen zoekt. Uit de recente geschiedenis van verschillende landen zien we het teruggrijpen op de wijsheid van de eigen kring. Het in gesprek gaan in de eigen stam, het eigen dorp. In Nieuw-Zeeland is deze werkwijze doorontwikkeld met de invoering van de Family Group Conference. In Zuid-Afrika met haar Waarheidscommissie. Uiteraard de conflictoplossing via Mediation, ontstaan vanuit de behoefte om zonder tussenkomst van de rechter tot bevredigende oplossingen te komen. Met de conflictenboom zijn vele soorten van oplossingsmanieren te duiden naar de oorsprong cq de vermenging.
Aan de linkerkant de doodlopende tak, helaas, een bestaande werkelijkheid. Oorlog, ruzie en het dan maar samen de afgrond ingaan. Een weg waar geen groei meer mogelijk is.
Zo kan ik ook de gewenste transformatie m.b.t. het sociaal domein duiden. Een behoefte van de overheid (en daarmee van ons allen) om nieuwe wegen in te slaan. Niet alleen omdat het goedkoper moet, maar vooral omdat we behoefte hebben aan kwaliteit van samenleven. De vraag is volgens mij niet zozeer hoe we nieuwe modellen gaan bedenken en introduceren, maar hoe we gebruik maken van de wijsheid die gegroeid is in de oude takken, die we te weinig gebruikt hebben in onze ingewikkelde samenleving.

FP