De Geschillenboom

De manier waarop we met conflicten en geschillen omgaan en vooral hoe we aan oplossingen werken is ingewikkeld. Om ingewikkelde dingen te duiden en te ordenen zijn weer verschillende denkpatronen ontwikkeld. Zelf probeer ik vaak in beelden zaken te ordenen. Om te vertellen hoe Eigen Kracht-conferenties, Restorative Justice en Mediation te duiden zijn heb ik […]

Read more...

Waarom er zoveel plannen nodig zijn

Familiegroepsplan: een nieuw en (nog) onbekend recht voor families die steun zoeken Families wonen in huizen. Hoeveel huizen zouden er in Nederland staan. Antwoord: grofweg gaat het om 7,5 miljoen woningen en appartementen. Twee derde daarvan bestaat uit eengezinswoningen. En zouden we twee woningen kunnen vinden die precies hetzelfde ingericht zijn? Waarschijnlijk niet. En toch: […]

Read more...