De Geschillenboom

De manier waarop we met conflicten en geschillen omgaan en vooral hoe we aan oplossingen werken is ingewikkeld. Om ingewikkelde dingen te duiden en te ordenen zijn weer verschillende denkpatronen ontwikkeld. Zelf probeer ik vaak in beelden zaken te ordenen. Om te vertellen hoe Eigen Kracht-conferenties, Restorative Justice en Mediation te duiden zijn heb ik […]

Read more...