Familiegroepsplan

In de nieuwe jeugdwet is (via een amendement) opgenomen dat bij opvoedzorgen families het recht hebben om zelf een familiegroepsplan te maken.

Alle betrokken hulpverleners moeten hun eigen hulpverlenersplannen baseren op het familiegroepsplan.

Het Familiegroepsplan is een plan dat is opgesteld door een persoon met haar/zijn familie, vrienden, kennissen, buren en evt. betrokken professionals, kortom mensen die belangrijk zijn in het leven van die persoon.

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de hulpverleningsplannen (voor kinderen en jeugdigen) te baseren op het familiegroepsplan. Ouders kunnen overigens afzien van hun recht op dit familiegroepsplan. In de factsheet over het Familiegroepsplan (handreiking voor organisaties en gemeenten) wordt aan gemeenten het advies gegeven hoe zij families kunnen ondersteunen om hun Familiegroepsplan te maken. Naast “het Zelf Doen-arrangement”  en via ondersteuning door hulpverleners van b.v. het wijkteam wordt gemeenten ook geadviseerd om de mogelijkheid te bieden voor een onafhankelijke ondersteuning bij het organiseren en opstellen van het Familiegroepsplan.

Een belangrijke aanbeveling die de Kinderombudsman gedaan heeft is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals.
In het 2e rapport over de transitie jeugdzorg (2015) vraagt de Kinderombudsman aan aanbieders (pag. 43) o.a. “ De eigen werkwijze met betrekking tot afzonderlijke dossiervoering kritisch onder de loep te nemen en actief aan de slag te gaan met het transformatiedoel ‘één gezin, één plan’.
Wij stellen ons ten doel om families en organisaties te ondersteunen bij het maken en werken met het Familiegroepsplan. Één gezin: één plan –> het familiegroepsplan. Want dan komt de regie waar ze hoort: bij het gezin.

Wij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteuning biedt bij alles wat te maken heeft met het Familiegroepsplan, mediation, conflicten, zelfsturing en zelfregie.
In 2016 zal deze stichting de ANBI status gaan aanvragen.